Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Materiały

Kieszeń gimnazjalisty
To dążenie do wdrażania młodych ludzi do indywidualnej odpowiedzialności za stan swoich finansów, za  prowadzone działania, wybory o charakterze ekonomicznym. Obejmuje tematykę  dot. pozyskiwania, oszczędzania, lokowania środków finansowych, korzystania z usług banku, dbania o bezpieczeństwo swoich środków finansowych.

Edukacja a finanse
Proponowane zadania pomagają uczniom odkrywać własne uzdolnienia i kształtować kreatywność, ale przede wszystkim uczą podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Realizowane są zagadnienia: czas jako wartość ekonomiczna, analiza korzyści, ograniczeń i kosztów wybranej drogi edukacyjnej,  planowanie drogi edukacyjnej i zawodowej, koszt alternatywny podejmowanych decyzji edukacyjnych.

Praca i stabilność finansowa
Przygotowane zadania wspie¬rają ucznia w rozwoju, w kształceniu jego samodzielności po to, by czuł się odpowiedzialny za swoją przyszłość,  kładą nacisk na kształcenie i doskonalenie umiejętności, niezbędnych w nowoczesnym społeczeństwie – komunikacji, pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów.  Obejmują tematykę: rynek pracy, kwalifikacje, kompetencje a możliwości zarabiania pieniędzy, elastyczność na rynku pracy, prawa i obowiązki pracownika, etyka zawodowa, etyka w biznesie, odpowiedzialność finansowa, bezrobocie.

Rodzic partnerem w edukacji finansowej
Współpraca przy realizacji Programu także rodzicom dostarcza nowej wiedzy, dotyczącej zagadnień ekonomicznych i nowych doświadczeń. Realizacja proponowanych ćwiczeń z rodzicami przyczyni się do uatrakcyjnienia kontaktów i przyniesie korzyści każdej ze stron uczestniczących w tym projekcie.