Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Zasady dostępu

Do programu przystępują nauczyciele, którzy przesłali wypełniona kartę zgłoszenia podpisaną przez dyrektora szkoły, a następnie uczestniczyli w warsztatach  przygotowujących do prowadzenia zajęć z gimnazjalistami, do korzystania z materiałów edukacyjnych jak zadania, gry dydaktyczne, filmy. Nauczyciele uczestniczą rokrocznie w warsztatach doskonalących rozszerzających program o nowe treści i materiały edukacyjne.


Do pobrania:

Karta zgłoszenia (*.pdf)