Konkurencje finałowe Potyczek Ekonomicznych

 1. Projekt plakatu edukacyjnego „Polski złoty 1919-2019”.

  Celem jest ukazanie znaczenia i wartości polskiej waluty oraz historii pieniądza – od monety do karty płatniczej. Plakat powinien edukować otoczenie o znaczeniu polskiej waluty, jej losach, o dbałości o bezpieczeństwo pieniądza. Tematyka może prezentować historię pieniądza, korzystanie z usług bankowych, sposobów zabezpieczenia pieniądza, zasad bezpiecznego korzystania z różnych usług bankowych i płatności mobilnych, stabilności pieniądza, oszczędzania, inwestowania. Plakat może być wykonany dowolną formą graficzną.

  Projekty w formacie pdf, zdjęcia, linku, slajdu PPT, należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres urszula.sierzant@junior.org.pl, do 8 czerwca 2020.

  Kryteria oceny
  • Poprawność merytoryczna projektu.
  • Wartość merytoryczna projektu (informacje zawarte na plakacie są wyczerpujący i spójne).
  • Oryginalność pomysłów i technik wykorzystanych na plakacie.
  • Strona artystyczna pracy.
  • Trafność doboru fotografii/grafik lub innych form prezentacji pod kątem tematu.
 1. Opracowanie rozwiązania studium przypadku.

  Zamierzacie zorganizować festyn rodzinny, podczas którego przeprowadzicie edukację uczestników o zasadach rozsądnego gospodarowania pieniędzmi.

  Wymyślcie pod jakim hasłem będzie się odbywał.

  Sporządźcie plan realizacji tego projektu. Wypiszcie najważniejsze elementy tego planu.
  I. Wskazanie problemu edukacyjnego.
  II. Jakie zaplanujecie cel/cele? Można określić cel główny i cele szczegółowe.
  III. O jakie formalności prawne należy zadbać?
  IV. Jak zaplanujecie harmonogram?
  V. Jaką dokumentację należy przygotować?
  VI. Jaki potrzebny jest budżet na realizację tego przedsięwzięcia?
  VII. Różnorodne formy upowszechnienia i zapraszania do udziału.

Rozwiązanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: urszula.sierżant@junior.org.pl do 3 czerwca 2020 roku w jednym z poniższych formatów:

 • DOC lub PDF (maksymalna objętość- 10 stron, maksymalny rozmiar: 10 MB),
 • PPT (maksymalna objętość: 20 slajdów, maksymalny rozmiar: 20 MB),
 • MP3, MPG lub AVI (maksymalny czas trwania: 10 minut, maksymalny rozmiar: 50 MB),
 • Linku do strony.

Studium przypadku zostanie przesłane zespołom do 10 maja 2020.

Kryteria oceny:

 • Wskazanie problemu edukacyjnego.
 • Oryginalność hasła.
 • Opis: spójność celu i działań prowadzących do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.
 • Różnorodne formy upowszechnienia i zapraszania do udziału.
 • Realność opracowanego budżetu.
 • Różnorodność zastosowanych form graficznych.