Zasady dostępu

Do programu przystępują nauczyciele, którzy przesłali wypełniona kartę zgłoszenia, a następnie uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z młodzieżą ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, do korzystania z materiałów edukacyjnych jak zadania, gry dydaktyczne, filmy. Nauczyciele uczestniczą rokrocznie w warsztatach doskonalących rozszerzających program o nowe treści i materiały edukacyjne.

Zarejestruj się