Zakres tematyczny konkursu

Zakres tematyczny konkursu internetowego Racjonalne wydatki

  1. Prawa konsumenta – reklamacja, rękojmia, odstąpienie od umowy.

  2. Zatrudnianie nieletnich – warunki i prace dostępne dla nastolatków.

  3. Budżet osobisty – wydatki stałe i zmienne, dobra pierwszej potrzeby. Nadwyżka budżetowa, budżet zrównoważony.

  4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa finansowego.

  5. Zdolność kredytowa, płynność finansowa.