Zakres tematyczny konkursu „Dokonuję właściwych wyborów”