Ekonomia na co dzień w szkole

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości

ZAPRASZA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE

EKONOMIA NA CO DZIEŃ

Program skierowany jest do

DORADCÓW ZAWODOWYCH, WYCHOWAWCÓW KLAS ORAZ NAUCZYCIELI INNYCH PRZEDMIOTÓW,

którzy zobowiązani są realizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, a także prowadzić edukację finansową podczas godzin wychowawczych.
NAUCZYCIELE, KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ NA REALIZACJĘ PROGRAMU, MOGĄ BEZPŁATNIE:
UCZESTNICZYĆ
W WARSZTATACH
DOSKONALĄCYCH
KORZYSTAĆ
Z KONSULTACJI
Z TRENERAMI PROGRAMU

PROGRAM OFERUJE BEZPŁATNY PAKIET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO I EDUKACJI FINANSOWEJ

UCZNIOWIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM FORUM EKONOMICZNYM MŁODYCH ORAZ KONKURSACH INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU